Categorized | Politika, Rozhovory

Gábor Vona v rozhovoru s Claudiem Muttim: Amerikanismus je smrtelný virus

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Gábor Vona

Gábor Vona

Rozhovor Claudia Muttiho, šéfredaktora italského čtvrtletníku Eurasia, Rivista di Studi Geopolitici, s Gáborem Vonou, předsedou maďarské strany Jobbik.

Claudio Mutti: Korporátní média popisují Jobbik jako krajně pravicovou stranu. Zároveň však dodávají, že Fidesz a Jobbik stojí na stejné straně politického spektra. A to i navzdory skutečnosti, že Fidesz je vládnoucí stranou a Jobbik je v opozici. Co mají společného tyto dvě strany – a co je rozděluje?

Gábor Vona: Jobbik je radikální nacionalistická strana. V tomto kontextu „nacionalistická“ znamená maďarská, poněvadž hají zájmy Maďarska. Termín „radikální“ pak znamená metodologický postup. Situace v naší zemi je kritická a ten, kdo usiluje o uplatnění smysluplných změn musí být radikální. Je však nutné zdůraznit, že nacionalismus nebo radikalismus nejsou hodnoty samy o sobě. Jobbik hájí konzervativní hodnoty a principy. Jobbik brání tradiční a univerzální lidské hodnoty v dnešním modernistickém a rozkládajícím se světě. Fidesz nezastává ani národní, radikální nebo liberální tradice. Fidesz je oportunistická, technokratická strana, která převléká své názory jako kabát. Byl to politický úspěch nacionalistického Jobbiku, co posunulo Fidesz na tuto pozici, nikdo by se tím však neměl nechat zmást. Fidesz je v zásadě modernistická a liberální strana, jejíž vize je mnohem blíže Maďarské socialistické straně (MSZP) než Jobbiku.

CM: Mainstreamová média obviňují Jobbik z „populismu“, „rasismu“ a „antisemitismu“. Tyto označení jsou používána v rámci určité formy politické propagandy. Jaký účel podle vašeho názoru plní tyto označení v souvislosti s Jobbikem a jeho politikou?

GV: Cíl je jasný. Pokud se elity nechtějí, nebo bojí, zapojit do debaty s Jobbikem – pravděpodobně kvůli obavě z prohry – pak nejjednodušší cestou jak tomu zabránit je obvinit Jobbik z antisemitismu. V současné době je antisemitismus využíván ke stigmatizaci lidí, poněvadž antisemité tak mohou být jednoduše izolováni. Za sebe mohu říci, že se zásadně neomlouvám. Jobbik nikdy neučinil žádné prohlášení, které by posuzovaly lidi na základě jejich původu. Prostě jen říkáme pravdu o Izraeli, tak jak ho vidíme a to se mnoha lidem nelíbí. Skutečnost, že tento hon na čarodejnice zajímá stále méně lidí je jen důkazem, že se svět mění. Popularita Jobbiku navzdory lžím stále narůstá.


CM: Obvinění z „antisemitismu“ jsou obvykle používány státem Izrael proti těm, kteří zpochybňují jeho legitimitu, nebo prostě jen kritizují jeho politiku. Jaký je postoj Jobbiku vůči Izraeli?

GV: Izrael vznikl za neobvyklých podmínek, což stále vyvolává mnoho otázek. Jobbik podporuje dvoustátní řešení v Palestině, jinými slovy uznáváme právo na existenci pro oba státy – Izrael i nezávislou Palestinu. Mezinárodní společenství mělo prosadit dvoustátní řešení již dávno, ale většina států je kontrolována sionistickou lobby.

CM: Pokud se nemýlím, tak se označujete za „eurorealistu“. Co to znamená? Mohl byste i vysvětlit, co si představuje koncept „Evropských národních států“, který je v opozici proti současné federalistické politice Evropské unie?

GV: Jsem eurorealista, což poměřováno současným vývojem prakticky znamená, že jsem euroskeptik. Budoucnost Evropské unie je bezútěšná. Namísto budování její budoucnosti na základě tradičních evropských hodnot, je Evropská unie ochotna spojit své síly se Spojenými státy v naději, že tato aliance vyřeší její problémy. To je chyba. My Evropané, potřebujeme nalézt společenský, ekonomický a politický model, který může být integrován do nového systému založeného na historických perspektivách. Toto nové paradigma by mělo být základem pro řešení, které koncept Evropských národních států nabízí. Jinými slovy, namísto vytváření federálního politického zřízení (jaké je například ve Spojených státech) upřednostňujeme partnerství a spojenectví nezávislých evropských států. Musíme učinit národní státy silnějšími a ne je ničit. Silné rodiny závisí na silných osobnostech, silné národy závisí na silných rodinách a silná Evropa závisí na silných národních státech.

CM: V jednom z mých článků („Maďaři, na Východ!“ – „A oriente, Ungherese!“ Eurasia č.3/2012) jsem měl příležitost recenzovat jeden váš článek, který jste napsal pro magazín Barikád (červen 2012) a který nesl název „Eurasianismus namísto euroatlanticismu“. Můžete nám jeho myšlenku rozvést?

GV: Evropská unie je liberální podivnost bez jakýchkoli morálních zásad. Namísto toho, aby si sama určila své směřování, tak přijala soubor amerických kulturních, ekonomických a politických hodnot. Evropa musí najít cestu ven ze současné katastrofické situace, avšak musím dodat, že tato cesta vede přes Východ. Vidím dvě eurasijská centra, která podle mého názoru nejen Maďaři, ale i celá Evropa musí znovu vzít do úvahy. Jedním je Rusko, druhým Turecko. Tyto státy představují tvrdé oříšky, přesto se však jimi musíme vážně zabývat. Co se týče Ruska, tak jeho historie a státní kapitalismus komplikuje věci. V případě Turecka je hlavními výzvami jak se postavit k imigraci a islámu, které nemůže většina evropských států strávit. Tyto problémy mohou vyvolávat další otázky, ale nesmí bránit plánům na spolupráci s Východem. Evropa se musí vydat tímto směrem. Je to v našem politickém, ekonomickém a kulturním zájmu. Amerikanismus je pro nás smrtelným virem. Napadá naši mysl, paralyzuje tělo, oslabuje náš imunitní systém a nakonec nás zabije. Čím dříve dostaneme tento virus z našeho systému, tím jednodušší bude nový začátek. Protože my potřebujeme nový začátek.

Rozhovor Claudio Mutti interviews Gábor Vona: Americanism is a deadly virus vyšel na stránkách Hungarian Ambiance.

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Myšlenka dne

„Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný. Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné.“ – G. K. Chesterton

Tweets

Archív