Categorized | Politika, Zprávy ze světa

Židovské organizace vítají návrh imigrační reformy

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Náboženská tradice nám velí vítat cizince‘.

Náboženská tradice nám přikazuje vítat cizince.

Pohled na náboženské tradice v roce 2013

„Náboženská tradice nám přikazuje vítat cizince“, říká viceprezidentka Náboženského akčního centra pro reformní judaismus Barbara Weinstein.

Židovské organizace vyjádřily podporu jak Obamovým návrhům imigrační reformy, tak podobnému návrhu vypracovanému skupinou amerických senátorů napříč politickým spektrem.

V úterním lasvegaském projevu věnovanému otázce 11 milionů lidí bez dokladů na území USA prezident Obama zdůraznil nutnost aplikovat platné zákony a poskytnout cestu k občanství.

Dočasný prezident a výkonný ředitel HIAS (organizace zabývající se migrací a přesidlováním uprchlíků) Mark Hetfield řekl, že „věří víc než za posledních mnoho let, že politici konečně vytvoří a nastaví spravedlivý systém pro imigranty a uprchlíky.“

Je čas „spravit poškozený systém“, který zahrnuje „všemožné umělé technické zábrany, které upírají právo na azyl pronásledovaným“, řekl dále.


Židovská rada pro vztahy s veřejností návrhy také přivítala.

„Abychom se konečně dočkali schválení reformy, jsme ochotní spolupracovat jak s republikány i demokraty, s prezidentem i s Kongresem,“ řekl její předseda Larry Gold. „Tato reforma bude znamenat nejen posílení naší země – spolupráce napříč politickým spektrem, která ho provází, by mohla znamenat začátek nové éry.“

Americký židovský výbor (AJC) snahám o imigrační reformu též aplaudoval a označil je za povzbuzující.

„Imigrace je klíčovým prvkem k posílení americké ekonomiky i demokratického pluralismu,“ poznamenal Richard Frolin ředitel AJC pro národní a legislativní záležitosti.

Liga proti urážkám (ADL) vydala následující prohlášení: „Na obou koncích Pennsylvania Avenue zdá se konečně vyslyšeli volání lidu a překonali stranické rozdíly za účelem nápravy nefunkčního imigračního systému v souladu se zdravým rozumem.“

Barry Curtiss-Lusher a předseda a národní ředitel ADL Abraham Foxman řekli, že se jejich organizace těší na nadcházející spolupráci s Kongresem i prezidentem Obamou a že doufají v dialog, který „bude ctít americké dědictví a tradici inkluzivního národa soucitných imigrantů, který si cení rozmanitosti svého lidu.“

B’nai B’rith vydala prohlášení, kde se zavázala „pokračovat v úsilí o konstruktivní výsledek legislativního procesu.“

Nancy Kaufman, výkonná ředitelka Národní rady Židovek (NCJW) prohlásila, že její organizace „je po letech nečinnosti příjemně překvapena energickou snahou prosadit souhrnnou imigrační reformu.  NCJW bude pokračovat ve svém úsilí o reformu, která napraví druhořadý status imigrantů bez dokumentů a zajistí životaschopnou cestu k občanství.“

Jak dodala viceprezidentka Náboženského akčního centra pro reformní judaismus Barbara Weinstein, návrhy jsou „důležitým krokem směrem k řešení problémů, které náš systém sužovaly až příliš dlouho“ a uzavřela s tím, že židovská tradice „nám velí vítat cizince“.

Zdroj The Times of Israel: Jewish groups welcome immigration reform proposals, 31. ledna 2013.

Vítání cizinců v Izraeli v praxi:

Petr Nečas: Problém ilegálního přistěhovalectví do České republiky byl vyřešen

Přesune Izrael část afrických přistěhovalců do České republiky?

Víte, že…

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Giorgio Locchi – Podstata fašismu (druhé opravené vydání)

Giorgio Locchi - Podstata fašismu
K objednání zde!
METANOIA

Corneliu Zelea Codreanu – Zápisky ze žaláře

Goodreads – knižní tipy

Myšlenka dne

„Liberální buržoazie chce tedy Boha, ten však nemá mít možnost stát se aktivním; chce monarchu, ten však má být bezmocný; požaduje svobodu a rovnost, a zároveň omezení volebního práva na majetné třídy, aby si tak majetek a vzdělání zajistily potřebný vliv na zákonodárství, jako by vzdělání a majetek dávaly právo utiskovat chudé a nevzdělané; odstraňuje aristokracii krve a rodu, a připouští přitom nestydatou vládu peněžní aristokracie, onu nejhloupější a nejhrubší podobu aristokracie; nechce ani suverenitu krále, ani suverenitu lidu. Co tedy vlastně chce?“ Carl Schmitt, Politická theologie, s. 47-48

Tweets

Archív