Bělošský nacionalismus v tabulkách a grafech: na cestě k bělošské menšině

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Nebojte, většina z vás se toho dožije.

Nebojte, většina z vás se toho dožije.

Autor: Guillaume Durocher

Američtí běloši: menšinou do roku 2043

Američtí Otcové zakladatelé vytvořili USA jako zemi pro lidi evropského původu, což výslovně potvrdili tak významní a odlišní muži amerických dějin jako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt či Woodrow Wilson. V rámci vědomé politiky proměny etnického složení amerického obyvatelstva – především imigrační reformou z roku 1965 – však dochází k dekonstrukci této vize vytvoření a zachování skutečně západní země. [1]

Běloši jsou nyní na cestě k pozici menšiny ve Spojených státech – tedy zemi, kterou vybudovali jejich předkové a kterou specificky pro ně vytvořili Otcové zakladatelé. Podle Pew Research Center k tomu dojde do roku 2043 – i když se mezi bělochy započítají lidé středovýchodního původu. Tato etnická rozmanitost bude znamenat zemi s vyšší mírou násilí, nerovnosti a závislosti na sociálním systému a menší sociální soudržností než by tomu bylo v opačném případě. Amerika přestane být národem, ale stane se – slovy prezidenta Baracka Husseina Obamy  – „etnickou míchanicí,“ prostou soudržnosti, solidarity i pocitu vzájemnosti. Navzdory všem historickým důkazům podle Obamy dojde zánikem bělošské většiny k výraznému omezení rasového napětí.


Ve skutečnosti ale získá barevná většina příležitost mnohem beztrestněji vracet bělochům skutečná i domnělá příkoří.

Pew Research Center - The Next America

Pew Research Center – The Next America

2. Běloši už dnes představují menšinu mezi dětmi narozenými v USA

Mezi narozenými dětmi tvoří potomci bělochů v USA menšinu už dnes, z největší části kvůli vysoké plodnosti hispánských imigrantů. I kdyby tedy okamžitě došlo k naprostému zastavení imigrace, běloši by se přesto stali menšinou.

US births

3. Podíl Neevropanů mezi dětmi narozenými v Anglii a Walesu

Nedojde-li k obratu stávajících trendů, nebudou američtí běloši jediní, kdo ztratí svou zemi. Masivní imigraci z Afriky a islámského světa, v rozsahu znamenajícím nahrazování obyvatelstva, čelí totiž i jejich evropští bratranci. Už v roce 2005 představovali bílí Britové jen mezi 64,4 a 75,3% v Anglii a Walesu narozených dětí. Očekává se, že se v absolutních číslech původní Britové stanou ve své zemi menšinou do roku 2066 [2] a většina západní Evropy (Francie, Benelux, Německo…) je bude brzy následovat.

4. Podíl Neevropanů mezi dětmi narozenými ve Francii

V pevninské Evropě se dostaneme k oficiálním rasovým a etnickým statistikám jen výjimečně. Přesto se i zde nezpochybnitelně odvíjí podobný vývoj, kdy původní Evropané mají málo dětí a Afričané a muslimští imigranti s vysokou porodností kolonizují starý kontinent. Mapa nahoře je neoficiálním přehledem podílů barevných, narozených v jednotlivých regionech Francie, na základě procenta novorozenců testovaných na onemocnění srpkovitou anémii. Testy se nařizují jen u populací, které k této nemoci mají genetické sklony – v zásadě jde o černochy, Severoafričany a lidi původem ze Středního východu.

5. K africkému světu

Konzervativní komentátor Steve Sailer nazval tuto projekci „nejdůležitějším grafem světa.“ Podle odhadů OSN se počet obyvatel Evropy – včetně barevných – sníží do roku 2100 z dnešních 738 milionů na 646 milionů. V prudkém kontrastu s tím se africká populace zečtyřnásobí na 4,4 miliardy. Tato demografická proměna se může velice dobře stát největší výzvou 21. století a právě tak pravděpodobně i smrtí Evropy.

Bělošští nacionalisté chtějí zabránit vzniku světa, kde by běloši stali jak zranitelnými menšinami ve svých někdejších zemích, vydanými na nemilost nové barevné většině s pocitem historické i současné protibělošské zášti, tak skutečně titěrnou, zanedbatelnou a bezmocnou menšinou globální.

Poznámky:

[1] „Latinskoamerická a asijská imigrace od roku 1965 mění etnickou a rasovou podobu Ameriky,“ Pew Research Center, 28. září, 2015.

[2] Rosa Silvermanová: „Bílí Britové ‚budou menšinou‘ do roku 2066, říká profesor,“ Daily Telegraph, 2. května 2013.

Článek Guillauma Durochera White Nationalism Explained with Charts, Part II: Towards White Minorityhood vyšel na stránkách Counter Currents Publishing.

Víte, že…

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Myšlenka dne

„Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný. Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné.“ – G. K. Chesterton

Tweets

Archív