Bělošský nacionalismus v tabulkách a grafech: na cestě k bělošské menšině

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Nebojte, většina z vás se toho dožije.

Nebojte, většina z vás se toho dožije.

Autor: Guillaume Durocher

Američtí běloši: menšinou do roku 2043

Američtí Otcové zakladatelé vytvořili USA jako zemi pro lidi evropského původu, což výslovně potvrdili tak významní a odlišní muži amerických dějin jako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt či Woodrow Wilson. V rámci vědomé politiky proměny etnického složení amerického obyvatelstva – především imigrační reformou z roku 1965 – však dochází k dekonstrukci této vize vytvoření a zachování skutečně západní země. [1]

Běloši jsou nyní na cestě k pozici menšiny ve Spojených státech – tedy zemi, kterou vybudovali jejich předkové a kterou specificky pro ně vytvořili Otcové zakladatelé. Podle Pew Research Center k tomu dojde do roku 2043 – i když se mezi bělochy započítají lidé středovýchodního původu. Tato etnická rozmanitost bude znamenat zemi s vyšší mírou násilí, nerovnosti a závislosti na sociálním systému a menší sociální soudržností než by tomu bylo v opačném případě. Amerika přestane být národem, ale stane se – slovy prezidenta Baracka Husseina Obamy  – „etnickou míchanicí,“ prostou soudržnosti, solidarity i pocitu vzájemnosti. Navzdory všem historickým důkazům podle Obamy dojde zánikem bělošské většiny k výraznému omezení rasového napětí.


Ve skutečnosti ale získá barevná většina příležitost mnohem beztrestněji vracet bělochům skutečná i domnělá příkoří.

Pew Research Center - The Next America

Pew Research Center – The Next America

2. Běloši už dnes představují menšinu mezi dětmi narozenými v USA

Mezi narozenými dětmi tvoří potomci bělochů v USA menšinu už dnes, z největší části kvůli vysoké plodnosti hispánských imigrantů. I kdyby tedy okamžitě došlo k naprostému zastavení imigrace, běloši by se přesto stali menšinou.

US births

3. Podíl Neevropanů mezi dětmi narozenými v Anglii a Walesu

Nedojde-li k obratu stávajících trendů, nebudou američtí běloši jediní, kdo ztratí svou zemi. Masivní imigraci z Afriky a islámského světa, v rozsahu znamenajícím nahrazování obyvatelstva, čelí totiž i jejich evropští bratranci. Už v roce 2005 představovali bílí Britové jen mezi 64,4 a 75,3% v Anglii a Walesu narozených dětí. Očekává se, že se v absolutních číslech původní Britové stanou ve své zemi menšinou do roku 2066 [2] a většina západní Evropy (Francie, Benelux, Německo…) je bude brzy následovat.

4. Podíl Neevropanů mezi dětmi narozenými ve Francii

V pevninské Evropě se dostaneme k oficiálním rasovým a etnickým statistikám jen výjimečně. Přesto se i zde nezpochybnitelně odvíjí podobný vývoj, kdy původní Evropané mají málo dětí a Afričané a muslimští imigranti s vysokou porodností kolonizují starý kontinent. Mapa nahoře je neoficiálním přehledem podílů barevných, narozených v jednotlivých regionech Francie, na základě procenta novorozenců testovaných na onemocnění srpkovitou anémii. Testy se nařizují jen u populací, které k této nemoci mají genetické sklony – v zásadě jde o černochy, Severoafričany a lidi původem ze Středního východu.

5. K africkému světu

Konzervativní komentátor Steve Sailer nazval tuto projekci „nejdůležitějším grafem světa.“ Podle odhadů OSN se počet obyvatel Evropy – včetně barevných – sníží do roku 2100 z dnešních 738 milionů na 646 milionů. V prudkém kontrastu s tím se africká populace zečtyřnásobí na 4,4 miliardy. Tato demografická proměna se může velice dobře stát největší výzvou 21. století a právě tak pravděpodobně i smrtí Evropy.

Bělošští nacionalisté chtějí zabránit vzniku světa, kde by běloši stali jak zranitelnými menšinami ve svých někdejších zemích, vydanými na nemilost nové barevné většině s pocitem historické i současné protibělošské zášti, tak skutečně titěrnou, zanedbatelnou a bezmocnou menšinou globální.

Poznámky:

[1] „Latinskoamerická a asijská imigrace od roku 1965 mění etnickou a rasovou podobu Ameriky,“ Pew Research Center, 28. září, 2015.

[2] Rosa Silvermanová: „Bílí Britové ‚budou menšinou‘ do roku 2066, říká profesor,“ Daily Telegraph, 2. května 2013.

Článek Guillauma Durochera White Nationalism Explained with Charts, Part II: Towards White Minorityhood vyšel na stránkách Counter Currents Publishing.

Víte, že…

  • 20. února 1930 se v Bristolu narodil britský psycholog, známý především díky svým pracím týkajícím se výzkumu lidské inteligence Richard Lynn. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a mnoha článků, ve kterých se zabývá především rozdíly mezi rasami v inteligenci, eugenikou a dysgenikou, asi nejznámnější z nich je IQ and the Wealth of Nations (IQ a bohatství národů), z roku 2002.

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Giorgio Locchi – Podstata fašismu (druhé opravené vydání)

Giorgio Locchi - Podstata fašismu
K objednání zde!
METANOIA

Goodreads – knižní tipy

Myšlenka dne

„Ať však jde o prvek náhody, či o poměření hodnoty, tíhnou všechny hry ku stavu válečnému, poněvadž právě ve válce předmět sázky pohltí hru, pozře hráče, stráví vše…. Taková jest podstata války, při níž leží v sázce zároveň hra, pravomoc i ospravedlnění. Z tohoto hlediska je válka nejpřesnějším druhem věštby. Jde totiž o zkoušku vůle jednoho a zkoušku vůle druhého v rámci vůle vyšší, kterážto musí, jelikož obě vůle váže, nutně dospět k výběru. Válka je nejvyšší hrou, poněvadž válka vposledku vnucuje jednotu bytí. Válka je bůh.“ Cormac McCarthy: Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě, Argo, Praha 2009.

Tweets

Archív