Categorized | Historie, Kultura, Politika

Německo: neevropské během jediné generace

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Danke Mutti Merkel!

Danke Mutti Merkel!

Nejnovější analýzy vycházející z oficiálních údajů německých statistiků ukazují, že nekončící invaze Třetího světa do Německa během pouhých čtyř let vytvoří barevnou většinu ve věkové skupině mezi 20 a 30 lety a neevropskou většinu v rámci celé společnosti během jediné generace.

Analýza týmu profesora A. F. Kovácse z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem vyšla v Německu v časopise The European pod názvem „Pravda o uprchlické krizi“ (Wahrheiten zur Flüchtlingskrise). Podle Kovácse zastánci současné „bezprecedentní imigrace“ jako kancléřka Merkelová tvrdí, že „jeden, dva či tři miliony jsou kapkou v moři v porovnání s asi 79-80 miliony obyvatel dnešního Německa.“

Takové tvrzení je však podle profesora Kovácse nesprávné, protože nebere v potaz věkové demografické skupiny, na které má tento příliv dopad.

Dále upozorňuje, že podle čísel zveřejněných Německým spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) mezi barevnými příchozími v drtivé většině převažují lidé mezi 20 a 35 lety, a často i mladší.


Mnohem přesnější obraz situace získáme srovnáním stávajícího německého obyvatelstva v této věkové skupině, říká profesor Kovács.

Oficiální čísla Spolkového statistického úřadu udávají v této kategorii asi 15 milionů lidí, pokračuje a dodává, že „počet lidí s imigrantskými kořeny v této skupině je asi 3,5 milionu.“

Age structure of Germany's population in 2014

Jinými slovy, původních – etnických – Němců mezi 20 a 35 lety je 11,5 milionu.

Pokud vyjdeme ze zaokrouhlené cifry asi milionu nově do Německa příchozích vetřelců po několik dalších let – přičemž skutečné údaje mohou snadno být výrazně vyšší – lze velmi realisticky do roku 2020 očekávat celkový počet „žadatelů o azyl“ v Německu mezi třemi až čtyřmi miliony.

Jde však o pouhou špičku ledovce. Jak totiž říká Kovács, jestliže pouhá polovina těchto žadatelů azyl získá a v zemi zůstane, do roku 2020 bude v Německu kolem dvou milionů úspěšných žadatelů a azyl.

„Protože většina tzv. žadatelů a azyl jsou muži, ve většině případů dojde k úspěšné snaze o sjednocení rodiny.“

„To ke každé kladně vyřízené žádosti o azyl přidá mezi třemi a osmi dalšími osobami, a tak do roku 2020 převýší celkový součet osm milionů.“

Vzhledem k tomu, že dnes najdeme věkové kategorii 20 – 35 let jen 11,5 milionu etnických Němců znamená, že za pouhé čtyři roky, v roce 2002, se Němci v této demografické skupině stanou menšinou.

„Z 23 milionů obyvatel této země ve věku 20 až 35 bude do pěti let 11,5 milionu lidí imigrantského původu,“ pokračuje Kovács.

„A to v celém výpočtu,“ přidává, „nebyla vůbec zohledněna vyšší porodnost imigrantů.

„Musíte myslet dopředu – co bude za 30 let. Jestliže většina dnešních Němců, tedy starší lidé, bude v té době po smrti, nemusíme mít příliš barvitou představivost, abychom dospěli ke složení budoucího obyvatelstva Německa.“

Závěr zní jasně: buď Německo podnikne rázné politické kroky k zastavení a zvrácení současné invaze Třetího světa  – nebo se během jediné generace stanou barevní v zemi většinou.

Analýza Germany: Nonwhite in One Generation vyšla na stránkách New Observer Online 4. ledna 2016.

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Video

Myšlenka dne

„Duch váš ztratil už i schopnost mužné slovo jen vyslechnout! Bylo možno po ‚Písních otroka‘ zaznamenat nejmenší zvolnění pohybu vašeho po šikmé ploše dolů do otrockého ducha? …

Otroci, slovům a důvodům nejsou už hlavy vaše přístupny, ale ranám osudu budou přece ještě! Jen těžký náraz utrpení může vás ještě vzpružit a zachránit. Ano, národe, ty můj milý, nezdárný kluku! Čeho potřebuješ je bití, čím větší, tím lepší, až krev bude z tebe stříkat! Je to tvé primum necessarium, to ti musí každý přítel tvůj z plna srdce přát!“ – Ladislav Klíma

Tweets

Archív