Categorized | Historie, Kultura, Politika

Německo: neevropské během jediné generace

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Danke Mutti Merkel!

Danke Mutti Merkel!

Nejnovější analýzy vycházející z oficiálních údajů německých statistiků ukazují, že nekončící invaze Třetího světa do Německa během pouhých čtyř let vytvoří barevnou většinu ve věkové skupině mezi 20 a 30 lety a neevropskou většinu v rámci celé společnosti během jediné generace.

Analýza týmu profesora A. F. Kovácse z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem vyšla v Německu v časopise The European pod názvem „Pravda o uprchlické krizi“ (Wahrheiten zur Flüchtlingskrise). Podle Kovácse zastánci současné „bezprecedentní imigrace“ jako kancléřka Merkelová tvrdí, že „jeden, dva či tři miliony jsou kapkou v moři v porovnání s asi 79-80 miliony obyvatel dnešního Německa.“

Takové tvrzení je však podle profesora Kovácse nesprávné, protože nebere v potaz věkové demografické skupiny, na které má tento příliv dopad.

Dále upozorňuje, že podle čísel zveřejněných Německým spolkovým úřadem pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) mezi barevnými příchozími v drtivé většině převažují lidé mezi 20 a 35 lety, a často i mladší.


Mnohem přesnější obraz situace získáme srovnáním stávajícího německého obyvatelstva v této věkové skupině, říká profesor Kovács.

Oficiální čísla Spolkového statistického úřadu udávají v této kategorii asi 15 milionů lidí, pokračuje a dodává, že „počet lidí s imigrantskými kořeny v této skupině je asi 3,5 milionu.“

Age structure of Germany's population in 2014

Jinými slovy, původních – etnických – Němců mezi 20 a 35 lety je 11,5 milionu.

Pokud vyjdeme ze zaokrouhlené cifry asi milionu nově do Německa příchozích vetřelců po několik dalších let – přičemž skutečné údaje mohou snadno být výrazně vyšší – lze velmi realisticky do roku 2020 očekávat celkový počet „žadatelů o azyl“ v Německu mezi třemi až čtyřmi miliony.

Jde však o pouhou špičku ledovce. Jak totiž říká Kovács, jestliže pouhá polovina těchto žadatelů azyl získá a v zemi zůstane, do roku 2020 bude v Německu kolem dvou milionů úspěšných žadatelů a azyl.

„Protože většina tzv. žadatelů a azyl jsou muži, ve většině případů dojde k úspěšné snaze o sjednocení rodiny.“

„To ke každé kladně vyřízené žádosti o azyl přidá mezi třemi a osmi dalšími osobami, a tak do roku 2020 převýší celkový součet osm milionů.“

Vzhledem k tomu, že dnes najdeme věkové kategorii 20 – 35 let jen 11,5 milionu etnických Němců znamená, že za pouhé čtyři roky, v roce 2002, se Němci v této demografické skupině stanou menšinou.

„Z 23 milionů obyvatel této země ve věku 20 až 35 bude do pěti let 11,5 milionu lidí imigrantského původu,“ pokračuje Kovács.

„A to v celém výpočtu,“ přidává, „nebyla vůbec zohledněna vyšší porodnost imigrantů.

„Musíte myslet dopředu – co bude za 30 let. Jestliže většina dnešních Němců, tedy starší lidé, bude v té době po smrti, nemusíme mít příliš barvitou představivost, abychom dospěli ke složení budoucího obyvatelstva Německa.“

Závěr zní jasně: buď Německo podnikne rázné politické kroky k zastavení a zvrácení současné invaze Třetího světa  – nebo se během jediné generace stanou barevní v zemi většinou.

Analýza Germany: Nonwhite in One Generation vyšla na stránkách New Observer Online 4. ledna 2016.

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Myšlenka dne

„Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný. Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné.“ – G. K. Chesterton

Tweets

Archív