Categorized | Politika, Zprávy ze světa

Pizzagate: Kolaps západní společnosti v přímém přenosu

Share on Facebook2Tweet about this on Twitter2Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr1
Pizzagate

Pizzagate

Autor: Krum Velkov

Pedofilní skandál s názvem „PizzaGate“ představuje finální fázi politického úpadku Západu

Dne 3. listopadu, pár dní před americkými volbami, WikiLeaks Juliana Assange zveřejnily třetí část informací o americké volební kampani. Obsahovala balík asi 357 souborů ze zdrojů FBI, jimiž se vysvětlil obsah „souborů Podesty“ zahrnujících různé e-maily Johna Podesty, hlavy volebního štábu Billa a Hillary Clintonové, který byl do února 2015 rovněž poradcem Baracka Obamy.

Téměř v téžedobě, kdy byly soubory předány k obecnému sdílení, anonymní on-line diskusní portál 4chan poprvé uvedl v síti některá zvláště ostrá fakta. V dopisech Podesty bylo možné najít na první pohled nesmyslná vyjádření, ale ve skutečnosti šlo o kódová označené, již dříve dešifrovaná agenty FBI jako žargon pedofilů. Jedná se o následující slova: pizza = dívka, hot-dog = chlapec, sýr = malá holčička, těstoviny = malý chlapec, omáčka = orgie, atd. Vše skryté se tím zviditelnilo.

Tím okamžikem nesrozumitelné hacknuté on-line rozhovory odhalily temné pozadí Podesty a účast manželského páru Clintonových v něm. Informace o celé záležitosti pocházejí z různých internetových zdrojů a obsahují spoustu podivných a děsivých podrobností. Za vším stojí aktivismus „občanské žurnalistiky“ a síťových vyšetřovatelů ukazující děsivou podstatu tohoto choulostivého skandálu. Je jasné, že někteří agenti FBI poskytli tyto soubory Assangeovi (krátce poté, co byl jeden z „podezřelých“ nalezen mrtvý) po vyjádření jistého vyššího úředníka z FBI, že mají důkazy spojující manželský pár Clintonových s touto trestnou činností. Většina analyticko-průzkumné práce nad těmito soubory pochází od obyčejných lidí, kteří nám odhalili smysl očividně obludného tajemství z americké společnosti. Ve stejné době byla oficiálními médii zahájena masivní kampaň proti takzvaným „podvodným zprávám“. Vskutku pozoruhodné načasování.


Informace získané ze zdrojů „podvodných zpráv“ jsou přesvědčivé důkazy o tom, že vysocí američtí úředníci, politici, a to jak bývalí tak i současní, elity, jakož i „obyčejní“ občané byli zapojeni do jednoznačně největšího skandálu v historii. Četné prameny uvádějí, že dětská pornografie, únosy dětí, sex-eskort, pedofilní sadismus, rituální oběti, temný okultismus (známá „umělkyně“ Marina Abramović jako jeho hlavní organizátor) a dokonce kanibalismus – to vše je pravděpodobně součástí jednoho velkého spolčení ve zvrhlosti. Korespondence Podesty je jen špičkou ledovce. Měli byste vidět jeho sbírku „uměleckých děl“ (obsahují kanibalské a sadistické scény – pozn. překl). Kolik lidí je tak či onak spojeno s touto temnou sítí, jejíž nitky vedou až do nejvyšších politických a společenských kruhů. Zábavní průmysl je rovněž velmi aktivně zapojen do tohoto procesu. Někteří herci inspirovaní skandálem mluvili otevřeně o tradiční pedofilii v Hollywoodu, do níž byli zataženi nezletilí herci.

Pizzerie Comet Ping Pong

V určitém širším slova smyslu některé západní země  pedofilii a incest již legalizovaly, zatímco ti nejpokrokovější posuzují v tomtéž duchu i pohlavní styk se zvířaty. Existuje společenská metodika známá jako Overtonovo okno (jinak také „okno diskursu“ nebo „okno možností“) vypracovaná Josephem Overtonem, již především mediální odborníci aplikují na politické a jiné otázky. Overton popsal, jak mohou být naprosto bizarní choutky a nechutné představy vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, „očištěny“, předloženy zákonodárcům a přijaty jako součást oficiální politiky. Vše je ukryto na viditelném místě.

Pedofilní kruhy jsou široce známé v USA i v celé západní politice a mocenské struktuře. Před několika desetiletími vyplaval na povrch jeden z největších skandálů spojený s nočními příchody nezletilých chlapců do Bílého domu, avšak tato událost neměla vážné politické důsledky.

V posledních týdnech byly v Austrálii a v Norsku zatčeny desítky „významných“ lidí za zapojení do pedofilních sítích. Existuje také svědectví o účasti členů britské královské rodiny v temných sexuálních eskapádách. Kromě toho byly mezi lety 2001 až 2010  odsouzeny za zneužívání dětí 3000 katolických kněží. (V této souvislosti je třeba zmínit oskarový film roku 2016 „V centru pozornosti“ založený na skutečném příběhu několika novinářů z Boston Globe vyšetřujících řadu případů „zneužívání nezletilých“).

Některé podrobnosti jsou prostě otřesné. Nedávno bylo zveřejněno jméno a adresa druhého ze dvou ústředních míst spojených s „PizzaGate“ (obě se nacházejí ve Washingtonu, v Kolumbijské čtvrti nedaleko od sebe). Jsou spojené s Jamesem Alefantisem vlastníkem pizzerie Comet Ping Pong (nebo Besta Pizza). Jméno Alefantis je anagramem francouzského výrazu „J’aime Les Enfants“, což znamená „Miluji děti“. Jeho bývalým partnerem je David Brock – jeden z klíčových členů establishmentu Demokratické strany a hlava organizace, která ovládá vlivná média, známá jako Media Matters. Již dříve byl usvědčen z pedofilie. Oba skrývali svoji identitu, ale ve skutečnosti to o nich všichni viděli.

Ještě jedna souvislost: Je prokázáno, že John a jeho bratr Tony Podesta byli dne 3. května 2007 v Portugalsku a následující den zmizela čtyřletá Madeline McCann z hotelu v Praia da Luz. Oba bratři pobývali ve městě ve stejnou dobu. Policie zveřejnila podobizny dvou podezřelých, které jim byly velmi podobné.

Podle údajů internetové stránky Comet Pizza existuje v budově několik oddělených místností. Kromě toho je k dispozici doklad, že Alefantis zaplatil pět návštěv Bílého domu, kde fotil Obamu hrajícího ping-pong s dětmi. Někteří pozorovatelé tvrdí, že „ping-pong“ může být také kódové slovo. K mání je rovněž fotografie, na níž „ušlechtilý“ princ Charles hraje ping-pong s dětmi. Podesta organizoval soukromé večeře Alefantise a Hillary Clintonové. V jeho dopisech byla zveřejněna informace, že prezident Obama utratil 65 000 dolarů  za „soukromou party s pizzou a hot-dogy”.

Nebudete tomu věřit, ale jedna zajímavá organizace třikrát zaúčtovala finanční příspěvek několika stranickým akcím v Comet Pizza. Tato organizace je pod patronátem George Sorose. Nic divného – prostě filantrop.

Rozumějte, nejde tady o nějaký izolovaný kruh pedofilů. Dochází k odhalení stále nových a nových hlubin zvrácenosti. Jde o globální fenomén. Ve skutečnosti se jedná o globální systém pedofilů hluboce zapojených do konkrétních západních mocenských struktur, které se řídí „liberální“ a „pokrokovou“ ideologií. Tyto dva pojmy jsou bezesporu také používány jako kódová slova k podpoře devastující morální žumpy, do níž se propadá celý svět. Mnozí lidé spojení s Comet Pizza a jejím majitelem zveřejnili na sociálních sítích „podivné“ fotografie s dětmi, kde je možné zhlédnout také bizarní symboliku okultního aspektu takzvaného New World Order (Nového světového řádu). Oni se už ani neobtěžují to nějak skrývat!

Za hranicemi geopolitiky

Kdysi dávno, v roce 1918, německý filozof Oswald Spengler publikoval své nejslavnější dílo Zánik Západu. Jedná se o reakci na anglosaský kapitalismus, inspirovaný „biblí kapitalismu,“ knihou Adama Smithe Bohatství národů z roku 1776. V této práci Smith nastínil princip společnosti plně ovládané a řízené „neviditelnou rukou volného trhu“. Pokud ona „ruka“ ztratí kontrolu, vede to údajně k celkovému odlidštění. V dalším svém slavném díle Teorie mravních citů Smith říká jasně: „Bolest, fyzická i duševní, v nás vyvolává živější dojem, než radost. Naše sympatie k bolesti je mnohem živější, a proto srozumitelnější, než naše sympatie k radosti, přestože náš vztah má v druhém případě mnohem blíže k reálnému pocitu zakoušenému nestranným pozorovatelem.”

Někde tady odkrýváme kořeny nechvalně známého principu „tolerance“ široce používaného (neo)liberály ve snaze morálně podpořit vyšinutou politiku, ekonomiku a chování. Nedomníváme se, že všichni členové politických a dalších západních elit zapojených do temnoty pedofilie mají výčitky svědomí za své nelidské činy.

Většina z nich věří, že to nedílně patří k cestě k moci. Jsou natolik nemocní psychopati, že už ani nemohou vidět, jak moc jsou nemocní, a tak se snaží ze své cesty udělat cestu přirozené lidskosti.

Amerika a svět čelí něčemu, co jde nad rámec (geo)politiky. Stojíme tváří v tvář samému ospravedlnění naší existence jako lidských bytostí schopných udržet mír, abychom zabránili našemu pádu do hluboké temné propasti vesmíru. Zasloužíme si všechnu tu krásu a lásku, kterou tady na Zemi dostáváme? Neměli bychom jako lidstvo vzít vůli a rozum do hrsti a překonat zlo, které ohrožuje celý svět a posouvá ho na okraj nihilistické propasti, nebo se všichni staneme obětí zkaženosti, jež zpochybňuje samotnou podstatu naší lidské přirozenosti? Zdá se, že konečným cílem tohoto zla je ponížit smysl, význam a potenciál samotného lidského bytí cestou neustálého ničení, překrucování smyslu života a posvěcení násilné smrti. To se nedá nazvat jinak než „démonismus“.

Politicky je západní civilizace, jak ji známe, nesporně ve finální fázi úplné degenerace a úpadku. Chtělo by se věřit, že na Západě zůstalo stále dost světla k pozvednutí a k překonání plutokratické temnoty, která ho neúprosně pohlcuje. Ano, stále existuje obrovská vojenská a finanční síla pod kontrolou elit, která může přinést velké problémy. Sociálně politické zřízení založené pouze na fyzické a materialistické moci je však nakonec odsouzeno k entropii a nevyhnutelnému pádu. Je to jen otázka času.

Zdá se, že právě taková doba nastala. Nedávné politické změny jako výsledek listopadových voleb v USA dávají Západu naději. Východ tuto myšlenku podporuje. Zatím není jasné, zda je tato naděje oprávněná nebo ne, ale existuje. Nicméně, ne-li nyní, tak příště. Je to nevyhnutelné. Nyní, když peklo vyšlo z podzemí na povrch , tak že ho vidí i slepý, zhyne v paprscích světla.

Pro mnoho lidí není snadné uvěřit, že by tento největší a nejnechutnější skandál v historii mohl být pravdivý.

Cenzurované masové sdělovací prostředky o tom neřekly vůbec nic. Ale jiné, menší a nezávislé, to dělají.

A pravda to je. Jen skrytá všem na očích. Tak jako mnoho dalších důležitých věcí.

Pro ty, kdo zůstávají slepí, mi dovolte předložit jeden fakt: Každý rok zmizí po celém světě asi 500 000 dětí. Půl milionu! Někdo říká, že ještě víc. Dětí. Každý rok! Kam je odvážejí? Sdílejí neblahý osud?

Pátrejte na internetu a bude vám do pláče. Bahno sahá mnohem hlouběji, než se na první pohled zdá.

Úvaha Kruma Velkova «Пиццагейт»: крах у всех на виду vyšla na stránkách Katehon 12. prosince 2016.

10 komentářů to “Pizzagate: Kolaps západní společnosti v přímém přenosu”

 1. E.X. napsal:

  Vím, že žijeme v době zániku jedné civilizace a že média jsou naprosto odtržená od reality, avšak článek není ozdrojován a tvrdí věci vyloženě na formě konspirační teorie. Kupříkladu celý řádek: Pedofilní kruhy jsou široce známé v USA—- mi přijde jako bezedný výstřel do tmy. Kec… Je třeba ale také zmínit, že křesťanská morálka potlačila veškerou sexualitu a ta se potom vrací v dost perverzních formách, v tomto ohledu v profáním smyslu souhlasím (kontroverzně) se Zikmundem Freudem – Ego, Superego, Oidipův komplex, potlačovaná sexualita, dětská sexualita i ta stařecká – velmi bystré postřehy pro život zvířecího člověka. Julius Evola v tomto směru představuje jistou nádstavbu. Na základech běžného člověka zkoumá různé formy sexuality a dochází k naprosto jiným závěrům než Freud a oprávněně. Osobně kromě násilné pedofilie neodsuzuji téměř žádné formy sexuality. A pro esoterní výzkum je občas potřeba jisté transgrese. Rovněž forma článku mi osobně přijde poněkud skandalizující a nepřinášející nové informace. Abych jen nekritizoval, cením si článku Proti faustovskému duchu i když s ním v zásadě nesouhlasím, myslím si, že faustovský duch je základem indoevropské civilizace. Zpochybnění dogmatu, dosáhnutí cíle, hlad po poznání a po zakázaných pravdách. Faustovský duch by spíše než pokrytecké rovnostářství v dnešní společnosti představovala diskuze o rozdílech mezi rasami a o možnostech jejich soužití. Faustovský duch současnosti je Michael Moynihan.

 2. TK napsal:

  Pokud Vám nevyhovuje tón článku, můžete jej konfrontovat s dříve přeloženým příspěvkem americké provenience – ten k aféře přistupuje podstatně skeptičtěji a bez kategorických závěrů.
  Křesťané by asi oponovali, že křesťanství sexuální energii usměrnilo obecně prospěšnějším směrem – dokonce umožnilo i výjimky pro “nenormální” (monastická existence) – a za stávající neutěšený stav je tedy spíše třeba vinit různé vlny “osvobozování” (Libido dominandi atp.), ale nechám to raději na nich…

 3. fjwawak napsal:

  “Osobně kromě násilné pedofilie neodsuzuji téměř žádné formy sexuality.”

  Takže nekrofilie, zoofilie nebo pedofilie se souhlasem dítěte jsou v pořádku?

 4. E.X. napsal:

  Nekrofilii neodsuzuji, doporučuji si přečíst článek The unrepentant necrophile v Apocalypse Culture. Karen Greenle je spise chudak zenska než pozitkar. Rovněž nekrofilie je docela běžná u stezek levé ruky v hinduismu, kupříkladu Aghorii Sadhus. Zoofilie byla zase tradiční od samasnismu az ke starovekemu řecku, egypt atd. Pokud nedochází k týrání zvířat, ani proti ni nic nemám. S pefofilii je to složitější, řekněme že kolem 15 let se tento zájem nazývá hedofilie a je v podstate legální, u chlapců pederastie byla rovněž legální ve starovekem řecku a nejen tam. Pedofilie u velmi malych děti je špatná, protože může poškodit jejich budoucí vývoj. Jinak jak definovat pefofilii? Dle mne objektivně by slo definovat tento fenomén, kupř. u dívek, co neměli ještě první menstruaci a nemají dostatečně vyvinuté vajecniky. Tento vývoj je u různých etnik různý. Vadí mi na jedné straně prudérní křesťanská morálka vedouvedoucí k neurozam a k hříchu. A na druhé straně protezování různých alternativních sexualit na ukor tradicniho souziti muze a zeny. Propagovani casto dost nechutnym a odpudivym způsobem + navázání této propagace na masochistickou politiku.

 5. fjwawak napsal:

  Morální přehmaty starých kultur mi nepřipadají jako argument ve prospěch sexuálních úchylek. Rozšířený omyl nepřestává být omylem. Myslím, že ještě i Freud považoval za úchylné, tj. odchýlené od normálu, takové sexuální chování, které ani potenciálně nemůže vést k plození dětí, což je prvotním cílem sexu. Proto je sex mezi mužem a ženou *norma* a to ostatní nikoliv. Přítomnost násilí, týrání apod. jsou podružné úvahy, resp. jsou to samostatné problémy.

  Není žádný zlatý střed mezi křesťanskou morálkou a současnými výstřelky. Norma, ze které křesťanská morálka vychází, je takový střed. Prudérní chování pak je jednou z možných odchylek. Někteří křesťané mohou být skutečně prudérní, ale určitě není prudérní křesťanská morálka sama o sobě.

 6. fjwawak napsal:

  Politizace těchto věcí, jak říkáte protěžování alternativních sexualit, je logický důsledek střetnutí liberalismu s realitou. Norma je “hetero”, většina lidí je “hetero”, a to samo o sobě už je projev netolerance a fóbií z jinakosti. A řešení se musí prosazovat politicky.

 7. E.X. napsal:

  Doporučuji si přečíst Metafyziku sexu od Julia Evoly. Sex pouze za účelem plození degraduje člověka na pouhé zvíře. Sex může být užitečným nástrojem pro duchovní pozvednutí člověka, v současné době asi nejsilnějším. Tvůrci norem jsme každý sám za sebe a nemusíme automaticky přijímat minulé ortodoxie. Ano s politizaci máte pravdu. Ono i existují cvičení na duchovní transgresivni sexualitu. Viz Zeena Schreck Demons of the flesh.

 8. fjwawak napsal:

  Díky za doporučení.

  Nemluvím o sexu pouze za účelem plození. Tvrdím pouze, že cílem sexu (v aristotelském smyslu) je plození potomků. Není to jediný účel, ale všechny ostatní (např. sex jako pouto stmelující manželství) jsou od něho odvozené. Taková je metafyzika sexu v křesťanském smyslu. Nic z toho nedegraduje člověka na pouhé zvíře.

  Také se obávám, že nejsme tvůrci norem. To je, řekl bych, oblíbený moderní omyl, zřejmě odvozený z nominalismu.

 9. Herbord napsal:

  Křesťané by asi oponovali, že křesťanství sexuální energii usměrnilo obecně prospěšnějším směrem – dokonce umožnilo i výjimky pro „nenormální“ (monastická existence) – a za stávající neutěšený stav je tedy spíše třeba vinit různé vlny „osvobozování“ (Libido dominandi atp.), ale nechám to raději na nich…

  TK: Michel Foucault reguláciu sexuality pripísal modernému, centralistickému štátu, ktorý postupne objavil populáciu (telo do boja, pre prácu, pre dane, pre zdravú reprodukciu). V prvom diely Dejin sexuality predstavuje hypotézu, že k jej spútaniu došlo v sedemnástom storočí. Aj katolícka pastorácia mala byť predtým šťavnatejšia. Teda rozpad (staro)buržoázneho sveta/štátu, ako jedna z možných príčin dnešného uvoľnenia. Zaujímavé je, že aj naše kresťanstvo/reakcionárstvo zostalo poznačené týmto obdobím, v stredoveku s deviáciami až taký rozruch nerobili. Dokonca tam uvádza, že Erasmus Rotterdamský radil študentom, ako si vybrať dobrú prostitútku.

 10. TK napsal:

  Ovšem zrovna u Foucalta se vyloženě nabízí teze, že své myšlení a vnímání pravdy přizpůsobil ve velké míře právě svým perverzím…

Trackbacks/Pingbacks


Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Myšlenka dne

„Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný. Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné.“ – G. K. Chesterton

Tweets

Archív