O nás

Carl Anton Joseph Rottmann - Die Insel Delos

Carl Rottmann – Die Insel Delos (1847)

Proč název „Délský potápěč“?

„Délský potápěč“ se stal symbolem schopnosti výkladu. Původně byl „délský“ nejspíš proto, že kolem ostrůvku Délu prý potápěči sbírali v poměrně velkých hloubkách perly. Pak k tomu přistupuje apollónské zasvěcení tohoto ostrova. V alegorickém výkladu to pak znamená, že jen z výspy Apollónovy, z hájemství zářného boha se lze s nadějí vrhnout do hlubiny a vrátit se s něčím velmi vzácným. … Obraz potápěče, který se vrhá do hlubiny proudu, do hlubiny, kterou z povrchu neprohledá, aby díky své zdatnosti vynesl něco, co zazáří…

in: Hérakleitos z Efesu – Řeč o povaze bytí, Herrmann a synové, Praha 1993

Úkol, který si Délský potápěč vytýčil, nespočívá ve snaze přesvědčit okolí o správnosti světonázoru, odvozeného z vlastní sebeidentifikace s určitou ideologií, nebo myšlenkovým schématem, ale v zájmu podpořit a obrodit kritické myšlení Západu, návrat k ideové diskusi, svobodě ducha a nalezení cesty ze současné hluboké společensko-kulturní krize. Jsme kolektivní web, kam může přispívat každý, kdo projeví zájem a bude-li přínosem. Názory jednotlivých přispěvatelů se nemusí navzájem vždy shodovat.

Délský potápěč pokračuje v tradici stejnojmenného blogu a necítí se být vázán poplatností a loajalitou k žádné politické straně, ani politické ideologii. Na Délském potápěči publikují a jsou publikováni autoři blízcí klasickému konzervatismu a tradicionalismu, stejně jako směrů tzv. „nové pravice“, antiglobalisté, zastánci „třetí cesty“, religiózně orientovaní intelektuálové – pravoslavní křesťané, katolíci, ateisté, stejně jako příznivci předkřesťanských „pohanských“ náboženství. Publikační osa zůstává stejná; tvoří jí především politická a společensko-vědní tématika, nově také témata kulturní.

Stěžejním zájmem Délského potápěče zůstává politicko-kulturní, historiografický a religionistický výzkum evropské civilizace, boj za svobodnou ideovou diskusi a odmítání manichejského, černobílého vnímání světa, ústícího v univerzalistickou netoleranci, zakrývanou jak mnoha „pravicovými“, tak „levicovými“ názory, chápajícími svět výhradně jednorozměrně v intencích vlastních „ismů.“

Víte, že…

  • 20. února 1930 se v Bristolu narodil britský psycholog, známý především díky svým pracím týkajícím se výzkumu lidské inteligence Richard Lynn. Je autorem nebo spoluautorem jedenácti knih a mnoha článků, ve kterých se zabývá především rozdíly mezi rasami v inteligenci, eugenikou a dysgenikou, asi nejznámnější z nich je IQ and the Wealth of Nations (IQ a bohatství národů), z roku 2002.

Video

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Giorgio Locchi – Podstata fašismu (druhé opravené vydání)

Giorgio Locchi - Podstata fašismu
K objednání zde!
METANOIA

Goodreads – knižní tipy

Myšlenka dne

„Ať však jde o prvek náhody, či o poměření hodnoty, tíhnou všechny hry ku stavu válečnému, poněvadž právě ve válce předmět sázky pohltí hru, pozře hráče, stráví vše…. Taková jest podstata války, při níž leží v sázce zároveň hra, pravomoc i ospravedlnění. Z tohoto hlediska je válka nejpřesnějším druhem věštby. Jde totiž o zkoušku vůle jednoho a zkoušku vůle druhého v rámci vůle vyšší, kterážto musí, jelikož obě vůle váže, nutně dospět k výběru. Válka je nejvyšší hrou, poněvadž válka vposledku vnucuje jednotu bytí. Válka je bůh.“ Cormac McCarthy: Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě, Argo, Praha 2009.

Tweets

Archív