O nás

Proč název „Délský potápěč“?

“Délský potápěč” se stal symbolem schopnosti výkladu. Původně byl “délský” nejspíš proto, že kolem ostrůvku Délu prý potápěči sbírali v poměrně velkých hloubkách perly. Pak k tomu přistupuje apollónské zasvěcení tohoto ostrova. V alegorickém výkladu to pak znamená, že jen z výspy Apollónovy, z hájemství zářného boha se lze s nadějí vrhnout do hlubiny a vrátit se s něčím velmi vzácným. … Obraz potápěče, který se vrhá do hlubiny proudu, do hlubiny, kterou z povrchu neprohledá, aby díky své zdatnosti vynesl něco, co zazáří…

in: Hérakleitos z Efesu – Řeč o povaze bytí, Herrmann a synové, Praha 1993

Úkol, který si Délský potápěč vytýčil, nespočívá ve snaze přesvědčit okolí o správnosti světonázoru, odvozeného z vlastní sebeidentifikace s určitou ideologií, nebo myšlenkovým schématem, ale v zájmu podpořit a obrodit kritické myšlení Západu, návrat k ideové diskusi, svobodě ducha a nalezení cesty ze současné hluboké společensko-kulturní krize. Jsme kolektivní web, kam může přispívat každý, kdo projeví zájem a bude-li přínosem. Názory jednotlivých přispěvatelů se nemusí navzájem vždy shodovat.

Délský potápěč pokračuje v tradici stejnojmenného blogu a necítí se být vázán poplatností a loajalitou k žádné politické straně, ani politické ideologii. Na Délském potápěči publikují a jsou publikováni autoři blízcí klasickému konzervatismu a tradicionalismu, stejně jako směrů tzv. „nové pravice“, antiglobalisté, zastánci „třetí cesty“, religiózně orientovaní intelektuálové – pravoslavní křesťané, katolíci, ateisté, stejně jako příznivci předkřesťanských „pohanských“ náboženství. Publikační osa zůstává stejná; tvoří jí především politická a společensko-vědní tématika, nově také témata kulturní.

Stěžejním zájmem Délského potápěče zůstává politicko-kulturní, historiografický a religionistický výzkum evropské civilizace, boj za svobodnou ideovou diskusi a odmítání manichejského, černobílého vnímání světa, ústícího v univerzalistickou netoleranci, zakrývanou jak mnoha „pravicovými“, tak „levicovými“ názory, chápajícími svět výhradně jednorozměrně v intencích vlastních „ismů.“

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Video

Myšlenka dne

„Teologové [se] ke komplikovaným sociálním strukturám dneška vyjadřují stále v pojmech nomádů ze syrských polopouští [kdy] hovoří o ovcích, jehňatech a pastýřích.“

 

Ludwig von Bertalanffy, Člověk – robot a myšlení: psychologie v moderním světě. Svoboda, Praha 1979.

 

„Západní ‚liberální‘ společnosti nadále, alespoň ústy, ještě vyznávají nechutnou směsici židovsko-křesťanského pobožnůstkářství, vědeckého progresismu, víry v ‚přirozená‘ lidská práva a prospěchářského pragmatismu.“

 

Jacques Monod

Tweets

Archív