Evropští migranti – kam směřují peníze?

Share on Facebook1Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on Reddit0Share on VKShare on Tumblr0
Hotely Wyndham se nachází i v Turecku (na snímku Wyndham Istanbul Kalamis Marina), Bahrajnu, Kataru nebo Saúdské Arábii. V těchto zemích ale uprchlíky z nějakého neznámého důvodu nechtějí.

Hotelová síť Wyndham se nachází i v Turecku (na snímku Wyndham Istanbul Kalamis Marina), Bahrajnu, Kataru nebo Saúdské Arábii. V těchto zemích ale uprchlíky z nějakého neznámého důvodu nechtějí.

Autor: Anonymous Conservative

Zrovna jsem narazil na tento článek:

Berlínský senát oznámil smělý – a mnozí by dodali zcela nevhodný – plán ubytovat 10 000 migrantů v berlínských hotelích střední až luxusní kategorie, což má přijít celkem na přinejmenším 600 milionů euro.

Senát vypracoval návrh smlouvy s Grand City Hotels o pronájmu 22 hotelů k ubytování migrantů ve městě. Podle německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung (18.000 Euro je Flüchtlingsbett in Berlin?, FAZ 1. února 2016, pozn. DP) začal senát vyjednávat s londýnským Hampton Holding, majitelem populárních berlínských hotelů Holiday Inn a Wyndham.“

Vyznavači r-strategie se očividně snaží zavděčit rozzlobeným cizincům. Němečtí bezdomovci nemají bohužel pro sebe dostatečně velkou reputaci pro svou násilnost a nenávist k Němcům. Nejde ale jen o to.


Oněch 600 milionů euro představuje účet pouze za dočasné ubytování 10 000 tisíc loňských příchozích. Představte si úplný součet prostředků, které bude třeba vydat na celý milion migrantů (jen za rok 2015), v průběhu jejich celého života: od oblečení, mobilů, jídla, dopravy, udržování pořádku až po záplavu vládních integračních programů jako dvojjazyčné brožury – nemluvě pak právních službách, bezpečnostních prověrkách a úřednících, kteří se zabývají žádostmi o azyl. A teď si zkuste představit, jak se z jednoho milionu stává milionů dvacet – k čemuž podle některých odhadů (viz např. Dramatischer Appell, Bayerische Staatszeitung 16. října 2015, pozn. DP) dojde poté, až dosáhnou současní migranti sjednocení rodin a pozvou do země své ženy a děti. A to stále mluvíme jen o migrantech za rok 2015. Zkuste si také představit, jak tato zvýšená spotřeba zaplacená nekrytou měnou vytvoří pracovní místa, jak poptávka po těchto produktech a službách poroste. Následně si představte, jak si tyto vyšší ceny vynutí vyšší utrácení a menší míru úspor u původních obyvatel, kteří budou muset za stejné množství potravin či ubytování utratit více.

Nevím, zda se jedná o pokus podpořit trh s nemovitostmi, aby se zvýšila hodnota bydlení lidí a oni se cítili zámožnější a nebáli se kolapsu; jestli je cílem navýšit utrácení obyvatelstva; jestli má celá černá díra na peníze vést k nadměrnému utrácení a vyvedení ještě většího objemu dluhem zatížených státních peněz do kapes několika vyvolených kmotrů nebo jsme svědky zbabělého pokusu importovat nepřátelské síly, které zaměstnají rozhořčené občany rozzuřené kolapsem. Zřejmě jde o kombinaci všech uvedených faktorů.

Mám však silné podezření, že až se na tyto události budeme jednoho dne ohlížet, zcela jasně se nám vyjeví motiv, který nám momentálně uniká.

Článek European Migrants – Where Is The Money Going? vyšel na stránkách Anonymous Conservative 5. února 2016.

Víte, že…

Knižní báze

Knihytisky.org - Knižní báze Délského potápěče

Markus Willinger – Generace identity

Guillaume Faye – Proč bojujeme (dotisk)

Guillaume Faye - Proč bojujeme
K objednání zde! ČR: Knihytisky, Náš směr SLOVENSKO: Protiprúdu

Video

Myšlenka dne

„Duch váš ztratil už i schopnost mužné slovo jen vyslechnout! Bylo možno po ‚Písních otroka‘ zaznamenat nejmenší zvolnění pohybu vašeho po šikmé ploše dolů do otrockého ducha? …

Otroci, slovům a důvodům nejsou už hlavy vaše přístupny, ale ranám osudu budou přece ještě! Jen těžký náraz utrpení může vás ještě vzpružit a zachránit. Ano, národe, ty můj milý, nezdárný kluku! Čeho potřebuješ je bití, čím větší, tím lepší, až krev bude z tebe stříkat! Je to tvé primum necessarium, to ti musí každý přítel tvůj z plna srdce přát!“ – Ladislav Klíma

Tweets

Archív